Blå tavlor

Den blå färgen är starkt förknippad med stillhet, lugn och ro. Och vem vill inte att dessa egenskaper ska genomsyra hemmet? Med någon av våra blå tavlor skapar du en skönt avslappnad stämning hemma.